روش های نوین آموزش زبان انگلیسی

روش های نوین آموزش زبان انگلیسی

English language teaching

امروزه روش های old fashioned ( روش های آموزشی قدیمی ) دیگر کارساز نیستند و باید در زمینه زبان انگلیسی هم روش های نوینی به کار گرفته شود تا زبان آموزان گرامی بتوانند بهترین نتایج را کسب کنند...
یکی از متد هایی که در این زمینه بسیار کارساز بوده است آموزش از طریق فیلم و موسیقی میباشد که بسیار روش جذاب و fun است.... در این روش با استفاده از فیلم های آموزشی و یا فیلم های سینمایی و موسیقی های طبقه بندی شده از Beginner تا  Advamce ,  اصطلاحات مورد استفاده در اسپیکینگ و همچنین تلفظ آن ها آموزش داده میشود. و همچنین گرامر مورد استفاده نیز بدون نیاز به کتاب های گرامر سخت , به آسانی آموزش داده میشود...
در واقع این روش کمک میکند تا زبان آموز مطالبی را که می آموزد را در دنیای خود نیز زندگی کند و همه را به راحتی به خاطر بسپارد.