0 تا 100 زبان انگلیسی

این دوره برای کسانی است که میخواهند به سطح مطلوبی در مکالمه و دیگر مهارت ها در مدت کوتاهی برسند
هزینه ثبت نام در دوره: 2,200,000 ریال
ظرفیت: 20 حد نصاب: 7
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/9/30
کد دوره : r168205937 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/27 تاریخ پایان دوره : 1397/11/30
پیش نیاز :

سطح Intermediate

وسایل مورد نیاز :

کتب دوره

اهداف دوره :

0 تا 100 زبان انگلیسی و مکالمه

مفاد درسی :

Gambits , Idioms ,Daily speaking

0 تا 100 زبان انگلیسی
محل برگزاری
مدرسان