0 تا 100 زبان انگلیسی

این دوره ها برای کسانی است که میخواهند در طی مدت کمی به سطح عالی از زبان انگلیسی مخصوصا در مهارت صحبت کردن برسند
هزینه ثبت نام در دوره: 2,200,000 ریال
ظرفیت: 20 حد نصاب: 7
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/9/30
کد دوره : r176382059 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/17 تاریخ پایان دوره : 1397/11/20
پیش نیاز :

سطح Intermediate

وسایل مورد نیاز :

کتب دوره

اهداف دوره :

0 تا صد زبان انگلیسی همراه تمامی مهارت ها

مفاد درسی :

Gambits , Idioms , Daily Speaking

0 تا 100 زبان انگلیسی
محل برگزاری
مدرسان