دوره های آموزشی general English

تایم ها بر اساس تصمیم گیری نهایی افراد کلاس قابل تغییر میباشند .
هزینه ثبت نام در دوره: 2,600,000 ریال
ظرفیت: 15 حد نصاب: 10
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/7/27
کد دوره : r467531029 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/8/12 تاریخ پایان دوره : 1397/9/17
پیش نیاز :

سطح Intermidiate

وسایل مورد نیاز :

کتاب های دوره

اهداف دوره :

رسیدن به مرحله عالی در speaking روزمره

مفاد درسی :

Gambits-Idioms-Song-Movie-Daily speaking-wiritng

دوره های آموزشی general English
محل برگزاری
مدرسان