دوره های آموزشی ترمیک زبان انگلیسی

هر ترم یک ماه و یک هفته طول خواهد کشید و در پایان کل دوره در هر چهار مهارت زبان انگلیسی اطلاعات و ساختار های لازم را کسب خواهیند کرد.
هزینه ثبت نام در دوره: 1,800,000 ریال
ظرفیت: 20 حد نصاب: 10
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/7/11
کد دوره : r723485916 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/11 تاریخ پایان دوره : 1397/7/11
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

کسب مهارت های لازم در هر چهار مهارت در زبان انگلیسی

مفاد درسی :

دوره های آموزشی ترمیک زبان انگلیسی
محل برگزاری
مدرسان